โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” และรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิดีโอนำเสนอโครงการ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เล็งเห็นว่าการบูรณาการข้อมูลด้านการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ จะเป็นประโยชน์และช่วยแก้ไข ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ "ที่นี่"ซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและของเสีย

Card image cap Card image cap

เศษกระดาษ 
(ขาย)

รายละเอียด: เศษกระดาษ

ราคา/หน่วย: ติดต่อผู้ขาย

Card image cap Card image cap

ขวดแก้ว 
(ขาย)

รายละเอียด: ชวดแก้ว

ราคา/หน่วย: 5 บาท / กิโลกรัม

Card image cap Card image cap

เศษเหล็ก 
(รับซื้อ)

รายละเอียด: เศษเหล็ก2

ราคา/หน่วย: ติดต่อผู้ขาย

Card image cap Card image cap

กล่องกระดาษแข็งสีน้ำตาล 
(รับซื้อ)

รายละเอียด: กล่องกระดาษแข็งสีน้ำตาล กล่องกระดาศลูกฟูก ไร้น้ำหนัก

ราคา/หน่วย: 30 บาท / กิโลกรัม

Card image cap Card image cap

ขวดน้ำพลาสติก 
(รับซื้อ)

รายละเอียด: ขวดน้ำพลาสติกทีใช้แล้วจำนวนมาก

ราคา/หน่วย: 30 บาท / กิโลกรัม

Card image cap Card image cap

เศษกระดาษ 
(ขาย)

รายละเอียด: เศษกระดาษที่ใช้แล้ว มีขายทั้งหมด

ราคา/หน่วย: 10 บาท / กิโลกรัม

Card image cap Card image cap

ฝาขวดน้ำดื่ม 
(ขาย)

รายละเอียด: ฝาชวดน้ำดื่มพลาสติก คละสี

ราคา/หน่วย: 20 บาท / กิโลกรัม

แผนที่แสดงโรงงานต้นแบบ


ชื่อโรงงาน ผลิตภัณฑ์โรงงาน การทำลดคาร์บอน
ซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย)จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เคมี CFO
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เคมี CFO
บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซิลิโคนส์ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากซิลิโคนส์ CFO
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ CFP
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว ผลิตและจำหน่ายอาหาร CFP
บริษัท ซีเท็กซ์ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด อโลหะ CFO
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบเบรค) CFO และ T-VER
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เคมี CFO
บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ้ง จำกัด บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ CFO และ T-VER
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ CFO
บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กระดาษ CFO
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป  CFO
บริษัท พี.เจ. ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด ไม้ CFO
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด พลาสติกชีวภาพ CFO
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ก๊าซ LNG T-VER
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ปิโตรเคมี CFO
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ปิโตรเคมี CFP
บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ CFO
บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด กิจการท่าเรือและคลังเก็บสินค้า CFO
บริษัท สยาม โทเซลโล จำกัด อโลหะ CFO
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด โลหะมูลฐาน CFP
บริษัท สแตนบี เอเชีย จำกัด อโลหะ CFO
บริษัท อะนาไลติคอล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท อาร์ซี-ฟิล์ม จำกัด ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก CFO
บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ CFO
บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ยางแท่ง CFP
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ผลิตน้ำมันปาล์มและเชื้อเพลิงชีวภาพ CFO
บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด - CFO
บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบบบังคับ และระบบขับเคลื่อน) CFO
บริษัท เทสโก้ อควา จำกัด ผลิตน้ำ T-VER (Solar rooftop)
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ CFO
บริษัท เบโคไทย จำกัด ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ CFO
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (พีพี) T-VER
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กเคลือบต่างๆ CFO
บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ CFP
บริษัท เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท เอเซีย ฟิชเชอรี่ อินดัสตรี่ จำกัด สิ่งทอ CFO
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (ใส้กรอง) CFO
บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน CFO
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSG) การผลิตและการส่งไฟฟ้า T-VER
บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด เคมี CFO
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (หน้าปัด) CFO
บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสดรี้ จำกัด (มหาชน) อโลหะ CFO
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เคมีภัณฑ์และรับชุบแข็งโลหะ CFO
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ผลิตน้ำยางข้น CFP
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ยางแท่ง CFP
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า CFP
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด เคมี CFO
บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติดอะซีทัลเรซิน CFO
บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ซ่อมแซมและยกเครื่องส่วนประกอบเครื่องบิน CFO
บริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เคมี CFP
บริษัท ไอ.พี.พี (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ T-VER
บริษัท ไอซีเอส โกลบอล แฟบริเคชั่น เซอร์วิส จำกัด - CFO
บริษัท ไอบีซี แอลเอ็นจี จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ CFO
บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ (เทอร์โบชาร์จเจอร์) CFO
ข่าวสารโครงการ

กิจกรรมสมาชิก

CATALER "CO2 Emission Reduction Activity 2019"

11 November 2019

วันสิ่งแวดล้อมโลก

09 August 2019

บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำกัด ได้ระดับคะแนนประเมินคาร์บอนต่ำ 12 D: ควรปรับปรุง

09 August 2019

บริษัท ไทยอิสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้ระดับคะแนนประเมินคาร์บอนต่ำ 39 B: ดี

09 August 2019

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระดับคะแนนประเมินคาร์บอนต่ำ 44.5 B...

08 August 2019

แบบสอบถามความต้องการหรือข้อแนะนำ
เกี่ยวกับ GHG Mitigation Information Platform

หรือ

ติดต่อเรา


 • สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • lowcarboneec@tgo.or.th
 • 021419816, 021419998
LINE
@lc-eec

สอบถามข้อมูล • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...