บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด

  • ข้อมูลโรงงาน : บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด


      

ข้อมูลการทำโครงการ CFO

ผลิตภัณฑ์ ชื่อสถานประกอบการ ผู้ติดต่อ ประเภทอุตสาหกรรม Function unit
ผลิตสีย้อม บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด คุณพรชัย ภูนาเขียว สิ่งทอ
สีย้อมและเคมีภัณฑ์ บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด บุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ -
สีย้อมและเคมีภัณฑ์ โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด นายบุญเหลือ อักษรเลิศสวัสดิ์ ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ -