งานสัมมนาอบรมการใช้งาน GHG Mitigation Information Platform

เผยแพร่โดย ผู้ดูแลระบบ 5 ส.ค. 2562

  • จังหวัดระยอง  วันที่ 8 สิงหาคม 2562   โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง
  • จังหวัดชลบุรี  วันที่ 9 สิงหาคม 2562   โรงแรมนานาชาติ บางแสน  
  • จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ 14 สิงหาคม 2562   โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท  

  • เวลา 08.00 ถึง 16.00 .